Historie Snoezelenu:

Čerpat energii – můžete v snoezelnové místnosti. Fantastické slovo „snoezelen“ pochází z holandštiny a je vytvořené spojením dvou holandských sloves: „snuffelen“ = čichat (výraz poukazuje na smyslový aspekt terapeutického postupu) a „doezelen“ dřímat (pojem vystihuje stav blaha, klidu a relaxace). Snoezelen můžeme chápat jako snahu o vytvoření atmosféry uvolnění, kde je umožněno projevit optimálním způsobem smyslové stimulace. (zraku, sluchu, čichu hmatu, chutě, vestibulárního systému pro vnímání rovnováhy a propriocepce =vnímání těla).

V Česku začaly první multisenzorické místnosti vznikat v roce 1990. V Nizozemsku již v roce 1970.

V USA a Anglii je pro snoezelen používán termín „multisensory environment“ tzn. multisenzorické, vícesmyslové prostředí.

ISNA – International Snoezelen Association byla založena v roce 2002. Důvodem jejího založení, bylo spojit neurovědecké odborníky z celého světa, a vyzdvihnout možnosti a využití Snoezelenu v různých zařízeních. Dále popsání a zveřejnění vědeckých důkazů a konceptů. ISNA se v roce 2012 rozdělila na dvě samostatné organizace ISNA-MSE (International Snoezelen Association – Multisensory Environment) – Mezinárodní Snoezelen Asociace – Multismyslové prostředí. Její vedení je tvořeno odborníky z oblasti : psychologie, psychiatrie a speciální pedagogiky. Sledují vývoj v jednotlivých vědách a implementují nejnovější znalosti do konceptu Snoezelen-MSE.    Druhou organizací je ISNA-Snoezelen professional.

První Snoezelen místnosti se v České republice se začaly zřizovat v roce 1990. A to díky práci psycholožky PhDr. Hany Stachové, která v té době spolupracovala s Bc. Renátou Filatovou, speciální pedagožkou. Dnes je je Pí. Filatová certifikovanou lektorkou konceptu Snoezelen-MSE a jeho garantem v České republice. Paní Filatová také založila první Vzdělávací centrum Snoezelen-MSE konceptu v ČR a je zakladatelkou ASNOEZ® – Asociace Snoezelen konceptu v ČR z roku 2011. Hlavním cílem byla podpora a rozvoj konceptu. První Snoezelen-MSE místnost na akademické půdě vznikla díky podpoře doc. Jarmily Pipekové z Masarykovy univerzity v Brně na katedře speciální pedagogiky. Paní Filatová byla v roce 2014 jmenována členem odborné rady v rámci mezinárodní organizace ISNA-MSE, asociace ASNOEZ® byla změněna na ISNA-MSE z.s. Nyní působní v České republice a na Slovensku.

Snoezelen-MSE koncept je dnes používán po celém světě a jeho účinky poznávají nejen tělesně a duševně postižení lidé. Tato metoda vícesmyslové stimulace v prostředí důvěry slouží všem potřebným. Přináší radost a přispívá ke zlepšení zdravotního stavu a ke zkvalitnění jejich života.

Komu je Snoezeln určen?

 • Osobám s různými znevýhodněními, ale i pro ty, kteří potřebují  povzbudit unaveného ducha.
 • U dětí i dospělých s ADHD – pomáhá zklidňovat poruchy hyperaktivních jedinců. Zvyšuje koncentraci a schopnost se lépe soustředit.
 • Poruchy autistického spektra – dochází ke snížení stresu, napětí, rozvoj interakce, soc. dovedností, zklidnění a relaxace.
 • Smyslové postižení – díky světelným efektům a zvukům se dá stimulovat zrak.
 • Alzheimerova choroba – Snoezelen podporuje komunikaci, zvyšuje zájem, zmírňuje agresivitu, vyvolává vzpomínky, navozuje příjemný pocit.
 • Demence – klienti se dokážou v Snoezelenové místnosti otevřít, vybavují si vzpomínky, vyprávějí o životě.
 • Psychiatrické diagnózy – Snoezelenn zklidňuje pacienty, začleňuje je do denního programu, přináší relaxaci. Zmírňuje traumatické zážitky.
 • Mentální postižení – snoezelen dokáže klienty zaměstnat. Prostředí mohou sami ovládat a kontrolovat. Sami přepínají barvy, ovládají světla. Při hře lépe chápou příčinu a následek. Toto prostřední jim umožňuje, příjemné strávení  času.
 • Pacientům s chronickými nemocemi a bolestmi – pobyt v Snoezelenovém prostředí učí pacienty zvládat svou bolest a udržet ji v přiměřené míře.
 • Terapie je zaměřená na rozvoj dovedností a strategie zvládání, kterými pacienti získávají kontrolu nad svou bolestí a dokážou tak udržet přiměřenou míru prožívané bolesti a zvýšit tím kvalitu svého života.
 • Běžné populaci – snoezelen nabízí v dnešní uspěchané době navození pohody, klidu, relaxace. Přináší psychické uvolnění a navozuje zklidňující atmosféru. Zklidňující efekt má nejen pro mladé, starší, ale i děti.

Snoezelen – to je nabídka k uvolnění pro každého

Vážení zájemci,

klid a uvolnění jsou důležité faktory v našem neklidném světě – jak pro mládí, tak i stáří.

Procházka v přírodě, která nám může nabídnout obojí, nemusí vždy vyjít. A není také možná pro každého. Proto potřebujeme najít čas pro odpočinek i během všedního dne.

Dlouho se mluvilo o tom, jaký potenciál vězí v snoezelenovém-konceptu, a že může být víc, než jen použitelný pro terapeutické účely a pro cílenou podporu. Jeho vliv je plně uvolňující, ale také může být aktivační. Nachází vzrůstající využití, nejen v terapeutických oblastech. Navozuje atmosféru odpočinku, vypnutí a zklidnění.

Zde Vám představíme koncept, vlivu světla a barvy a možnosti vybavení…, ale také všechny  poznatky k tématu a k uspořádání, speciální místnosti pro snoezelen. Takzvaně bílé místnosti.

Nechte se inspirovat na našich stránkách. Samozřejmě, že každá bílá místnost musí být zcela přizpůsobena individuálnímu konceptu jeho uživatele. Rádi Vám poradíme a podpoříme Vás, při plánování a realizaci Vašich přání pro Vaši snoezelenovou mísnost.

Spolehněte se na odbornou pomoc a letité zkušenosti.

Náš internetový obchod Vám nabízí : jedinečné senzorické pomůcky vhodné pro ergoterapii, bazální stimulaci, fyzioterapii, zrakovou stimulaci, aromaterapii, muzikoterapii, logopedii, reminiscenční terapii či relaxaci.

Obsahem naší nabídky je :

 • Snoezelen-místnosti  a vytvoření pohodlného prostředí
 • Komplexní posouzení konceptu Snoezelen-Basics základní výbava pro smyslové prostory
 • De Lana posezení – nejvyšší komfort pro nejvyšší individuální nároky

Snoezelenová místnost :

jako zotavovací, sebe-uvědomovací, rozvíjející a terapeutická místnost.

Stále vzácněji nacházejí lidé ve svém okolí místo ke zklidnění a odpočinku.

Člověk si myslí, že je nepostradatelný. Mobil, Smartphone jsou stálými průvodci, kteří záplavu informací – většinou zhutní do kompaktní formy – a tísní nás. Chce-li se člověk před tím chránit, musí si najít nějaký úkryt, v kterém může vypnout, odpočinout si a uvolnit se. Pěkné prostředí se najde samozřejmě v přírodě, v umění nebo muzice – pakliže se najde nějaké klidné místo.

 Jedno speciální prostředí pro klid a uvolnění, kde můžete o sobě přemýšlet, spřádat nové plány.             

Se zvláštními světelnými prvky vybavená místnost, naladěná na své adresáty. Pohodlné sezení s ležérními možnostmi. Např. měkké polštáře, lehátka, matrace, vodní postel – někdy také houpačka a vana s míčky. To přináší ve spojení s metodicky vybranými zvukovými efekty zvláštní účinek na zlepšení zdravotního stavu.

Bohužel ne vždy najdeme dobře promyšlené, a pro potřeby klientů zařízené místnosti. Snoezeln vyžaduje různé vybavení. Např. v rodinách s malými dětmi, s dětmi ve školkách a školách, se staršími lidmi v seniorských domovech, hospicích, s lidmi v pracovním procesu, apod. To je možnost, pro různé klienty. Výběr zařízení musí být pro snoezelen-místnost odpovídající a variabilní. Dnes již je vybaveno hodně dětských školek a speciálních škol snoezelenovou-místností, aby dětem nabídli toto časové odpojení a podporovali jejich rozvoj nebo celkovou motivaci k učení.

V institutu pro rehabilitační vědy – v Humbold-universitě v Berlině, jsme vyvinuli mnoho snoezelen-konceptů na podporu a terapii. Ty budou od nás dále celosvětově vyučovány a posouží k dalšímu vzdělávání. (vgl. www.isna.de).

Ten správný průvodce a instruktáž se přitom nachází ve Fokusu. Světlo – stejně jako zvuk a tónové stimuly, mohou býti selektovány, aby se uživatel také v této místnosti cítil dobře delší dobu. V našem institutu jsme provedli rovněž hodně výzkumů efektivnosti snoezelenu, k účinku muziky od Dr.Martin Buntrock. V oblasti poradenství k zařizování snoezelnových-místností, které začíná samozřejmě nákupem přístrojového vybavení, vzrůstá podle našeho pozorování v posledních letech poptávka!

Snoezelenová místnost je ochranná místnost, která nabízí časové odpojení. Je to ale také učební – a zkušební místnost, v které světelné prvky, aroma, barvy a muzika – rozvážně vybrané a použité – startují aktivaci k objevování a experimentování. Vývoj bude podporován, sociální kontakty se prohloubí, člověk se zklidní! Snoezelenový-odborník/průvodce bude snoezelenový pokoj cíleně přestavovat – malou manipulací pořád dokola na “odpočinkovou“, „vědomou“, „vývojovou místnost“ a/nebo „učebnu“.

Koncepty místností

Na co byste měli dávat pozor při výběru a zařizování místnosti?

Pro koho je ta místnost určena?

 • děti, mladiství, dospělí nebo senioři
 • homogenní nebo smíšené skupiny
 • osoby s pohybovým omezením (naplánovat místnost pro pomocné prostředky, jako kolečkové křeslo, výtah)

Jak má být místnost využita?

 • pro terapeutické a/nebo pedagogické stanovení cíle
 • v sedě, leže nebo pro pohybové akce

–     pohybová volnost a možnosti přestavby

Požadavky na uspořádání a povahu místnosti:

 • v klidné části – ne ve vstupu nebo průchozími prostory
 • zvuková izolace – dveří i oken.
 • ztišení zvuku kroků: koberec, speciální měkké podlahy nebo matrace
 • zatemňovací možnosti: okenní fólie, neprůsvitné rolety nebo záclony
 • teplota v místnosti a větrání mají být regulovatelné
 • přídavné osvětlení pro nouzové situace: jedno světlé stropní světlo nebo nějaké jiné světlé světlo, které je rychle na barevné světlo přepínatelné
 • zásuvky : počet a umístění se musí přizpůsobit zařízení v místnosti

Komu jsou určeny a kde budou Snoezelen místnosti využívány ?

 • Tam, kde je třeba probudit předchozí životní rytmus
 • speciální školy pro duševně postižené, těžko-vzdělavatelné nebo tělesně postižení děti
 • školky, základní a druhostupňové školy, školy Montessori
 • kliniky pro děti a psychiatrie pro mladé
 • Sociálně-pediatrické centrum
 • dětské kliniky
 • dětské domovy
 • byty a dílny pro duševně postižené lidi
 • seniorské a pečovatelské domy
 • rehabilitace a lázeňské kliniky
 • odborné kliniky psychiatrické a psychosomatické, geriatrie, srdeční-oběhové choroby, neurologie, ortopedie, revmatologie, onkologie…
 • zdravotní centrum a terapeutické praxe pro ergoterapii, fyzioterapii, logopedii, a psychologii.
 • hospice

Prvky pro plánování místnosti

Světelné prvky

Možné prvky: LED projektor nebo barevná kola, vodní válce, světelný vodopád (světelné vláken provazy), zrcadla a zrcadlové koule pro světelné odrazy, světelné nebe, světelné řetězy, světelné hadice (např. pro nepřímé světlo).

 • Počet se řídí podle velikosti místnosti
 • Nepřetěžujte místnost
 • Dávejte pozor, aby světla byla jednotlivě zapínatelná, a aby intensita od pohybujících se světelných efektů, barevnosti a světlosti mohla býti regulovatelná. K tomu je vhodná LED-světlo-technik s dálkovým ovladačem.

Barevné uspořádání

Stěny, strop, podlaha a čalouněné moduly k sezení a ležení tak jako podlaha a stěnové moduly, mohou být provedeny v klasické bílé, nebo také žluté, oranžové, béžové nebo černé (jen pro mladistvé).   Příliš mnoho barev nebo příliš mnoho doplňků, jako velkých stavebních kamenů, vede k přeplácanosti.

Místa k sezení a lůžka

Možné prvky: sezení a/nebo lehátková podesta, ostrov k ležení, sedací pytle, vodní postel pohodlné křeslo, podlahové a stěnové matrace.  Počet, pozice a výška se řídí podle toho, jak a kým bude místnost používána.

Barevná harmonie

Bílá místnost jako základna

V klasické snoezelnové místnosti jsou stěny, čaloun, podlaha a stěnové matrace bílé. Barevné světelné efekty promění místnost do barvy. Tak se stane z vaší bílé místnosti jednobarevná nebo vícebarevná místnost – podle rozdělení a nastavení barevných pramenů.

Celá místnost se může natrvalo nebo po změně zvolené barvy proměnit. Tak se nechá místnost resp.  světlo a vliv barev upravit podle individuálních potřeb a terapeutických situací.

Snoezeln místnost se může využívat velmi flexibilně.

 • Jako odpočinková a uvolňovací místnost
 • k podpoře a vštěpování s cíleným dráždivým sezením
 • k naučení a se uvolňovacím technikám
 • k hovorovým kroužkům v psychoterapii
 • pro pohybová cvičení, např. Yogy, Bobath-terapie.

Psychologický vliv barev může být použit nejen pro terapie. Barevné světlo může posloužit pro uklidnění nebo pro aktivaci.

Ponořit se do světů ze světla a barvy.

Chráněná místa k uvolnění, zklidnění a ke stažení se zpět do sebe.

Místnost pro Snoezeln najdete všude.

Komfort + kvalita

Nejvyšší komfort pro nejvyšší individuální nároky.

Úžasný komfort sezení.

Každé čalouněné sofa, je také použitelné jako podlahová matrace.

Bublinové válce, je možno zapustit do čalouněných sedáků.

Přenos vibrací je možný u každé podesty.

Plánování, montáže a instruktáž – vše z jednoho místa.

De Lana – systém   (čalouněné bílé sedačky)

Vytvoření klidových míst.

Každý člověk má své specifické potřeby, aby se mohl zklidnit. Je to ovlivněno nejen věkem, ale i jinými faktory. Aby jim mohl vyhovět, potřebuje se cítit dobře. Proto by se měly integrovat malá klidová místa, ve skupinách nebo společenských místnostech, jako “ostrovy“.

Může to být útulné sezení nebo pohovkový kout s baldachýnem nebo pohádkovým závojem. Také separátní stanová jeskyně nebo nějaká místnost, v místnosti s prostorovým uvolněním.

Důležité je, aby se malí i velcí mohli kdykoliv stáhnout do tohoto prostoru ke zklidnění, odpočinku, ke snění. K načerpání nových sil nebo také k lelkování a podřimování.

Nákupní košík